history
KONGREYE KALAN SÜRE
 • KONGRE BAŞLAMIŞTIR

 • ÖNEMLİ TARİHLER

  -


  BİLİMSEL PROGRAM


    6 EYLÜL 2018 - PERŞEMBE  
  13:00 - 13:30 Açılış  
  13:30 - 14:00 Keynote Lecture  
    Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Vargel  
    Rejeneratif Tıpta Yeni Bir Gelişme: “ İyon Kanalları Ve Kök Hücre Diferensiyasyonu ”  Dr. Mustafa Camgöz
  14:00 - 15:00 Oturum 1: Vasküler Stromal Fraksiyon (Vsf) - Temel Bilim, Tartışmalı Alanlar Ve Yasal Mevzuat
    Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Vargel, Dr. Kadri Özer  
  14:00 - 14:12 Yağ Dokusu Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Moleküler Özellikleri Ve Rejeneratif Potansiyelinin Değerlendirilmesi Dr. Petek Korkusuz
  14:12 - 14:24 Vsf’nin Kullanım Amacına Göre Yağ Dokusundan Ayrıştırılma Prensipleri Ve Yasal Yükümlülükler Dr. Ercüment Ovalı 
  14:24 - 14:34 Shift Towards Mechanical Isolation Of Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Dr. Alexandra Condé-Green
  14:34 - 14:44 Conventional Fat Grafting And Cell Supplemented Lipotransfer: The Controversies Dr. Alexandra Condé-Green
  14:44 - 15:00 Tartışma  
  15:00 - 15:30 Kahve Arası  
  15:30 - 17:00 Oturum 2: VSF’nin Klinik Uygulamaları  
    Oturum Başkanları: Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Semih Bağhaki  
  15:30 - 15:42 Vsf’nin Güncel Klinik Uygulama Alanları Dr. İbrahim Vargel
  15:42 - 15:54 Principles Of Clinical Fat Grafting: Level Of Evidence Dr. Alexandra Condé-Green
  15:54 - 16:06 Hücresel Tedavide Gözden Kaçırdıklarımız Dr. Ercüment Ovalı
  16:06 - 16:18 Mekanik Vs Enzimatik Ayrıştırma Yöntemleri Ve Bunların Klinik Uygulamaları Dr. Tunç Tiryaki 
  16:18 - 16:30 Yeni bir konsept: PicoFat. Bıçak kenarlı mikro-mesh yardımlı mekanik / enzimatik izolasyon Dr. Eray Copcu - Dr. Şule Öztan
  16:30 - 16:42 Otolog Doku Ve Multipotent Kök Hücre Kaynağı Olarak Yağ Dokusu Dr. Kadri Özer
  16:42 - 17:00 Tartışma  
  19:30 - 21:30 Açılış Kokteyli / Bellapais Manastırı  
    7 EYLÜL 2018 - CUMA  
  09:00 - 10:00 Oturum 3: Klinik Uygulamalar  
    Oturum Başkanı: Dr. Arzu Akçal  
  09:00 - 09:12 Klinik Vsf Uygulamaları Dr. Mehmet  Karaaltın
  09:12 - 09:24 Platellet’ten Zengin Plazma Ve Platellet’ten Zengin Fibrin Uygulamaları Dr. Kadri Özer
  09:24 - 09:36 Svf İle Zenginleştirilmiş Yağ Enjeksiyonu Uygulamaları Dr. Tunç Tiryaki
  09:36 - 09:48 Kök Hücreden Zengin Yağ Ve Prp Uygulamaları Dr. Zekeriya Tosun 
  09:48 - 10:00 Tartışma  
  10:00 - 11:00 Oturum 4: Yüz Uygulamaları – Yağ Greftleri, Vsf, Prp, Fibroblast Kültürleri  
    Oturum Başkanları: Dr. Semih Bağhaki, Dr. Yavuz Emre Arslan  
  10:00 - 10:12 Yüz Gençleştirme Uygulamalarında Nano Versus Mikrogreft Uygulamaları Dr. Arzu Akçal
  10:12 - 10:24 Yüze Yağ Enjeksiyonu: Planlama Ve Uygulama Dr. Akın Yücel
  10:24 - 10:36 Yağ Grefti Uygulamalarında Komplikasyonlar, Önlemleri Ve Tedavisi Dr. Ahmet Demir
  10:36 - 10:45 Tartışma  
  10:45 - 11:15 Kahve Arası  
  11:15 - 12:30 Oturum 5: Gövde Ve Ekstremite Uygulamaları  
    Oturum Başkanları: Dr. İsmail Kuran, Dr. Mehmet Karaaltın  
  11:15 - 11:27 Gluteal Fat Augmentation: A Brazilian Perspective Dr. Alexandra Condé-Green
  11:27 - 11:39 Safety Of Gluteal Fat Augmentation Dr. Alexandra Condé-Green
  11:39 - 11:51 Ultrason Yardımı İle Alınmış Yağ Greftlerinin Vücut Şekillendirmede Kullanmı Dr. Cemal Şenyuva
  11:51 - 12:03 Farklı ayrıştıma yöntemleri ile SVF uygulamalarımız Dr. Şule Öztan - Dr. Eray Copcu
  12:03 - 12:15 Meme Asimetrilerine Yaklaşım, Tedavi Prensipleri Dr. İsmail Kuran
  12:15 - 12:30 Tartışma  
  12:30 - 13:30 Öğlen Yemeği  
  13:30 - 14:30 Oturum 6: Vsf’nin Rekonstrüktif Amaçlı Kullanımı  
    Oturum Başkanları: Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Eray Copcu  
  13:30 - 13:42 Rejeneratif Tıpta Yeni Bir Yaklaşım: Deselülerizasyon Dr. Yavuz Emre Arslan
  13:42 - 13:54 Plastik Cerrahi İçin Yenilenebilir Sofistike Biyokompozit İskelelerin Geliştirilmesi Dr. Yavuz Emre Arslan
  13:54 - 14:06 Modern Tıpta Epigenetik Uygulamalar Dr. Mustafa Camgöz
  14:06 - 14:18 Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Rejeneratif Plastik Cerrahi Uygulamaları Dr. Semih Bağhaki
  14:18 - 14:30 Invivo Doku Mühendisliği Yaklaşımı İle Trakea Rekonstrüksiyonu Dr. Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
  14:30 - 14:42 Kıkırdak Doku Rekonstrüksiyonunda Yeni Ufuklar Dr. Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
  14:42 - 14:54 Sert Doku Rekonstrüksiyonunda Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkileri Dr. İbrahim Vargel
  14:54 - 15:15 Tartışma  
  15:15 - 16:00 Oturum 7: Yuvarlak Masa: Kök Hücre Ve Vsf Tedavilerinin Sınırları Ve Geleceği, Komplikasyonları Ve Çözümleri
    Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Vargel, Dr. Mustafa Camgöz  
    Tartışmacılar: Arzu Akçal, Yavuz Emre Arslan, Ahmet Demir, Alexandra Conde-Green, Eray Copcu, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Mehmet Karaaltın, Petek Korkusuz, Ercüment Ovalı, Kadri Özer, Cemal Şenyuva, Tunç Tiryaki, Zekeriya Tosun, Akın Yücel
    8 EYLÜL 2018 - CUMARTESİ  
    RE-OPERATİF PLASTİK CERRAHİ  
  09:00 - 09:45 Oturum 8: Plastik Cerrahide Komplikasyonlar, Kaçınma Yolları Ve Çözümleri  
    Oturum Başkanları: Dr. Derviş Akbilen , Dr. İbrahim Meyzin  
  09:00 - 09:12 40 Yılın Ardından Dr. Adnan Uzunismail
  09:12 - 09:24 Plastik Cerrahide Komplikasyonlar Dr. Ethem Güneren
  09:24 - 09:36 Rekonstrüktif Cerrahide Komplikasyonlar Ve Yönetimi Dr. Cenk Demirdöver
  09:36 - 09:45 Tartışma  
  09:45 - 10:00 Konferans  
    Oturum Başkanı: Dr. Derviş Akbilen  
    İlk ağızdan İlkler Dr. Atilla Oymak
  10:00 - 10:30 Kahve Arası  
  10:30 - 12:00 Oturum 9: Reoperatif Meme Cerrahisi  
    Oturum Başkanları: Dr. Mithat Ulay, Dr. Aylin Kurt  
  10:30 - 10:42 Sıra Dışı Mamaplasti Komplikasyonları Dr. Fethi Orak
  10:42 - 10:54 Bir Dizi Meme Protezi Komplikasyonları Dr. Cemal Şenyuva
  10:54 - 11:06 İmplant ile Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetimi Dr. Uğur Anıl Bingöl
  11:06 - 11:18 Meme Küçültmede Planlama ve Teknik Hata Dr. Mehmet Bayramiçli
  11:18 - 11:30 Mamaplasti Sonrası Sık Yaşanan Sorunlar Ve Çözümleri Dr. Akın Yücel
  11:30 - 12:00 Tartışma  
  12:00 - 13:00 Öğlen Yemeği  
  13:00 - 14:00 Oturum 10: Reoperatif Vücut Şekillendirme Cerrahisi  
    Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Borman, Dr. Cenk Demirdöver  
  13:00 - 13:12 Postbariatrik Vücut Şekillendirmede Tekrar Ameliyatlarından Kaçınmanın Yolları Dr. Murat Topalan
  13:12 - 13:24 Postbariatrik Vücut Şekillendirme Ameliyatlarında Doğabilecek Riskler, Sebepleri Ve Çözümleri Dr. Evrim Uçkunkaya
  13:24 - 13:36 Abdominoplasti/Liposuction Sonrası Komplikasyonlar Ve Yönetimi Dr. Uğur Anıl Bingöl
  13:36 - 13:48 Katastrofik Labioplasti Vakalarında Onarım Seçenekleri Dr. Aylin Kurt
  13:48 - 14:00 Tartışma  
  14:00 - 15:15 Oturum 11: Reoperatif Yüz Gençleştirme  
    Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Orgun Deren, Dr. Erhan Eryılmaz  
  14:00 - 14:12 Blefaroplasti Komplikasyonları Dr. Osman Oymak
  14:12 - 14:24 Negatif Vektör Hastaya Yaklaşım Dr. Erhan Eryılmaz
  14:24 - 14:36 Orta Yüzde Dolgu Uygulamaları, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Dr. Ulvi Güner
  14:36 - 14:48 Yüz Germe Komplikasyonları Dr. Osman Oymak
  14:48 - 15:00 Endoskopik Orta Yüz Germe, SubSMAS Yüz Germe Ve Açık Lipektomi İle Boyun Germe: Komplikasyonlardan Kaçınma Yolları Dr. Erhan Eryılmaz
  15:00 - 15:15 Tartışma  
  15:15 - 15:30 Kahve Arası  
  15:30 - 17:00 Oturum 12: Rinoplasti Ve Noninvazif Komplikasyonları  
    Oturum Başkanları: Dr. İsmail Küçüker, Dr. Yiğit Tiftikcioğlu  
  15:30 - 15:42 Rinoplastide Komplikasyonların Önlenmesi Dr. Yiğit Tiftikcioğlu
  15:42 - 15:54 Rinoplastide Planlama Hataları Dr. Mehmet Bayramiçli
  15:54 - 16:06 Rinoplasti Olası Komplikasyonları Ve Kaçınma Yolları Dr. İsmail Küçüker
  16:06 - 16:18 Dolgu Ve Nörotoksin Uygulamaları Sonrası Komplikasyon Yönetimi Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
  16:18 - 16:30 Saç Naklinde Deneyimlerim Dr. Emirali Hamiloğlu
  16:30 - 17:00 Tartışma  
  19:30 - 23:00 Gala Yemeği  
    9 EYLÜL 2018 - PAZAR  
  09:00 - 10:00 Oturum 13: Reoperatif Vücut Şekillendirme Ve Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları  
    Oturum Başkanları: Dr. Tahir Gürler, Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan  
  09:00 - 09:12 Rekürren Cilt Tümörlerinde elektro kemoterapi Dr. Tahir Gürler
  09:12 - 09:24 Vücut Şekillendirmede Komplikasyonlar, DVT, PE Dr. Murat Türegün
  09:24 - 09:36 Lazer Liposuction Komplikasyonları Dr. Alparslan Topçu
  09:36 - 09:48 Sternal Osteomyelit Tedavi Ve Onarımında Komplikasyonlar Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan
  09:48 - 10.00 Tartışma  
  10:00 - 11:00 Oturum 14: Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonlar  
    Oturum Başkanları: Dr. Murat Topalan, Dr. Uğur Anıl Bingöl  
  10:00 - 10:12 Kranyofasyal Cerrahi Komplikasyonları Dr. İbrahim Vargel
  10:12 - 10:24 Dudak Yarıklı Hastalarda Komplikasyon Yönetimi Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan
  10:24 - 10:36 Dudak Yarığı Onarımı Sonrası Skar Kontrolü Dr. Zekeriya Tosun
  10:36 - 10:48 Mikrocerrahi Komplikasyonları Dr. Koray Coşkunfırat
  10:48 - 11:00 Tartışma  
  11:00 - 11:30 Kahve Arası  
  11:30 - 12:30 Oturum 15: Olgular Üzerinden Estetik Cerrahi Komplikasyonlarının Yönetimi
    Oturum Başkanları: Dr. Cemal Şenyuva, Dr. Akın Yücel  
  12:30 - 13:30 Oturum 16: Olgular Üzerinden Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonlarının Yönetimi
    Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Koray Coşkunfırat